Automatiserad och datadriven produktion

Levande matfabriker med fisk, bakteriekulturer, grönsaker och insekter som arbetar i symbios, i industriell skala. Alla system är datadrivna och automatiserade med state-of-the-art teknologi.

Login