Ett riktigt kretslopp

Kompletterade med matsvinn från vår anläggning via insekter och Östersjömusslor, så kan vi skapa kanske världens mest avancerade regionala, kretsloppsbaserade matproduktion.

Login