Johannas stödjer myndigheterna i arbetet att förbättra tillståndsprocesser

Teamet från Tillväxtverket, Livsmedelsverket, Jordbruksverket, Länsstyrelsen Västra Götaland och företagen: Johannas, Tebrito och Ostrea Aquaculture.

Lagar och regler är dåligt anpassade för framtidens matproduktion.

På Johannas arbetar vi med cirkulär matproduktion i slutna system. Hjärtat i våra system är baserat på en vattenloop med fisk, bakteriekulturer och grönsaker. Svinn från grönsaksproduktion matas till insektslarver, som blir den största ingrediensen i fiskfodret. Med vårt system kan man byta ut en internationell försörjningskedja mot en lokal eller regional kedja, med påföljande mycket lägre miljöavtryck och samtidigt få godare, vackrare  grönsaker med bättre hållbarhetstid.

Dagens regelverk för matproduktion är anpassat för ett linjärt matsystem, vilket innebär många utmaningar när man ställer om till cirkulära processer.


Regelbördan för innovativa företag är stor och komplex. Att få till en regelförenkling är avgörande. Vår kartläggning visar att företagen lägger enormt mycket tid på myndighetskontakter, det är långa svarstider och otydligt vad som behövs för att få tillstånd. Dessutom upplever företagarna att det förekommer olika tolkningar av regler beroende på handläggare och vart i landet man befinner sig.
Antrop.

Flera myndigheter har under de senaste två åren jobbat tillsammans med flera företag för att förbättra tillståndsprocesserna i ett projekt som heter One Stop Myndighetsshop. Projektet valde ut fyra företag i ett pilotprojekt där man undersökte en ny förenklad process, där ett av företagen var Johannas.

“Som deltagande företag kan jag säga att det här arbetssättet verkligen behövs. Världen står lite i brand – klimatförändringar, internationellt politiskt klimat som har förändrats dramatiskt de senaste åren, och matsäkerhet – allt detta blev tydligt för oss under pandemin och kriget i Ukraina. Vi behöver ta ett ordentligt grepp och jobba tillsammans på att hitta lösningar utan att köra fast i paragrafer. Vi har sett att One Stop Myndighetsshop fungerar. Med vår design så har vi inga hindrande regelkrav kvar. Nu kan vi köra.”
Thomas Bjelkeman-Pettersson, VD Johannas.

I vårt arbete med myndigheterna så har vi rätat ut flera frågetecken om tillstånd och regler samt hjälpt med stöd till myndigheterna för att förstå problematiken och hur vi löser den. Vi ser att processen förbättras betydligt och vi ser en villighet hos myndigheter, lokalt som nationellt, att arbeta konstruktivt för att överkomma de hinder som uppkommer.

Läs mer om One Stop Myndinghetsshop på Antrops webbsida och på Tillväxtverkets webbsida.

Login