Katapult investerar i Johannas

Stockholm, 27 september 2022

Johannas är ett av de topp 23 impact tech startups som Katapult gruppen investerar i under hösten. Dessa startups representerar topp 1% av alla de 1900 företagen som ansökte till acceleratorprogrammet. Katapults team granskade startups från sex kontinenter och 62 länder. De 23 utvalda företagen kommer från 14 olika länder som sträcker sig över 5 kontinenter.

Dessa 23 startups kommer att deltaga i Katapult Accelerator 2022: Ett acceleratorprogram som designats speciellt för företag med stor positiv påverkan inom hav och klimat. Katapults acceleratorprogram har berömts och vunnit utmärkelser för att vara det mest omfattande ESG-acceleratorprogrammet i världen. Under de närmaste tre månaderna kommer Johannas team förstärkas med färdigheter inom kommunikation, strategi, företagsledarskap och investeringsberedskap, genom ett program som består av videomoduler och workshops. Johannas kommer också att få tillgång till Katapults nätverk av internationella mentorer, industrikontakter och investerare.

Jørn Haanæs, Investment Director på Katapult Climate sade: ”Vi investerar i de starkaste teamen vi kan hitta som bygger klimatlösningar i en snabbt växande marknad. Vi är stolta över vårt partnerskap med Johannas som kommer att sträcka sig över ett decennium."

Läs mer om det på LinkedIn och se listan på företagen som är utvalda att deltaga.

Om Katapult
Katapult VC är ett globalt investeringsbolag som fokuserar sitt arbete på nya företag som jobbar med teknologi inom hållbarhet. Katapult har över 100 miljoner USD i sina fonder och har under de senaste fem åren investerat 168 gånger i tech startups med hållbarhetsfokus från 46 olika länder. Katapult investerar inom tre vertikaler: hav, klimat och foodtech.

Katapult har utfört nio acceleratorprogram och tre corporate acceleratorprogram. Katapult lanserade Katapult Foundation förra året med målet att bygga ett större nätverk runt hållbara investeringar. Katapult arrangerar dessutom Katapult Future Fest i Oslo varje år, där man för samman grundare, investerare och många nyckelpersoner inom hållbara investeringar. Katapult har utsetts som en av världens bästa innovationsinvesterare av World Economic Forum.

Om Johannas
Världens matproduktionssystem är inte hållbara. Systemet orsakar stora miljöproblem och är väldigt känsliga för klimatförändringar.

Vi på Johannas designar, bygger och hjälper att driva automatiserade kretsloppsbaserade matproduktionssystem, som skall vara skalbara och replikerbara. I hjärtat av våra system så har vi fisk, bakteriekulturer, grönsaker och insekter. Vi kallar dessa levande matfabriker ”Johannas in a Box”. Våra system levererar premiumprodukter 365 dagar om året, samtidigt som de reducerar förorenande utsläpp, minskar resursanvändning och ökar resiliensen i samhället.

Kontakt
Johannas Stadsodlingar AB
Thomas Bjelkeman-Pettersson, VD
0704 386 355
thomas@johannas.org

Login