Läs om vårt kretsloppssamarbete

Vi är ett dussin organisationer som tillsammans jobbar på att skapa ett storskaligt cirkulärt odlingssystem i Sverige. Idag så vet vi att alla enskilda stegen i ett cirkulärt odlingssystem fungerar. Vårt arbete handlar om att integrera dessa olika processer till ett fungerande cirkulärt system.

Matproduktionskedja är världens mest komplexa distrubitionskedja. Den är väldigt linjär som den ser ut idag. Att ställa om den från linjärt till cirkulärt är utmanande på många sätt. Lagar och regler är inte anpassade, etablerade företag har svårt att ändra sitt arbete p.g.a stora investeringar i linjära system, mycket miljöskadade kostnader avlastas på samhället, listan är ganska lång.

Men vi är övertygade att arbetet måste göras och vi måste ställa om. Läs mer om vårt kretsloppssamarbete på Circularodling.se.

Login