Storsatsning från Vinnova till Johannas

Pressrelease: 25 juli 2023

Johannas Stadsodlingar AB får 8,8 miljoner till bygge av en automatiserad, cirkulär matproduktionsanläggning i Morgongåva

Sveriges innovationsmyndighet Vinnova har genom satsningen Uppskalning för en hållbar industri 2023 tilldelat det konsortium som Johannas Stadsodlingar AB leder 8,8 miljoner. Johannas är ett av fem projekt som får totalt 49 miljoner kronor. Med pengarna kommer Johannas att bygga en automatiserad anläggning för cirkulär matproduktion. Anläggningen kommer att vara en utveckling och uppskalning av befintlig produktion.

Johannas designar och driver cirkulära och naturlika odlingsanläggningar för produktion av grönsaker, fisk och fiskfoder från insekter. De olika delarna i produktionen utgör ett vattenbaserat kretslopp och eget ekosystem. Hjärtat i systemet är en symbios mellan grönsaker och fisk i en naturlig bakteriekultur, så kallad akvaponi. Fisken ger näring till bakterier och de grönsaker som odlas vilka i sin tur renar vattnet åt fisken. De grönsaksrester som uppstår i produktionen kommer att användas för att odla insekter som i systemet används som fiskfoder. Växtavfall även från andra producenter tas om hand av insekterna i odlingen.

– Vi är mycket glada och stolta över att bli utvalda av Vinnova och att vi får stöd till vår första automatiserade anläggning. Vi har ambitioner om att bli en av världens största operatörer av slutna cirkulära matproduktionsanläggningar. Planen är att börja i Sverige och norra Europa. Bidraget vi får underlättar etableringen av anläggningen i Morgongåva, säger Thomas Bjelkeman, medgrundare och VD, Johannas.

Johannas har tre partners i konsortiet: Morgongåva Företagspark, Göteborgs Universitet och Recirkfisk. Anläggningen byggs i Morgongåva och Göteborgs Universitet bidrar med forskning om återvinning av näring. Recirkfisk är producentorganisationen för återcirkulerande vattenbrukare och stödjer med kommunikation om projektet.

Vinnovas projektstöd kommer att användas till en uppskalning och ett test av vårt koncept i verklig miljö. Testet minimerar risker med produktionen i full skala och främjar kommersialisering av lösningar som bidrar till hållbarhet och klimatomställning. Genom detta stöd till test och demonstration i verklig miljö främjas en industriell implementering.

– Att vår ansökan godkänns är en tydlig kvalitetsstämpel på vårt arbetssätt, vår teknologi, våra framtidsplaner och oss som företag. Vi har höga ambitioner för vårt företag och vårt arbete. Nu bevisar vi att det är realistiskt att uppnå den premium kvalitet på produkter vi levererar genom effektiv och ambitiös cirkulär resursanvändning, säger Thomas Bjelkeman.

Vinnova fick in 16 ansökningar varav fem valdes ut för stöd efter två och en halv månads utvärdering. Konsortiet som Johannas leder var det enda av dessa fem som arbetar med matproduktion. Johannas har de senaste sex månaderna tillsammans med 21 andra aktörer mottagit totalt 37 miljoner kronor i bidrag från Vinnova och Formas i fyra olika projekt med en total budget på över 80 miljoner kronor för sitt gemensamma arbete med att skapa ett cirkulärt och hållbart matproduktionssystem. Johannas andel av bidragen är 10 miljoner kronor. Läs mer om de olika projekten på: Cirkularodling.se

Kontaktperson: Thomas Bjelkeman-Pettersson, VD, Johannas Stadsodlingar AB
Webb: https://www.johannas.org
E-post: thomas@johannas.org
Telefon: 0704 386 355
Länk till bilder och annat pressmaterial: Media

Om Johannas

Johannas är ett svenskt företag som designar, bygger och driver cirkulära, naturlika odlingsanläggningar för produktion av grönsaker, fisk och fiskfoder från insekter. Bolaget utvecklar också biogas- och näringsåtervinningssystem för landbaserade vattenbruk och akvaponianläggningar. De senaste investeringarna i Johannas leddes av Katapult.vc och Kull & Partner.

Login