Tillstånd färdiga för unik storskalig cirkulär matproduktionsanläggning

Nu har Johannas miljö- och fiskodlingstillstånd för att producera fisk, grönsaker och insekter i stor skala i en ny sluten cirkulär anläggning i Morgongåva.

Johannas Stadsodlingar AB planerar att börja bygga den nya anläggningen under sommaren 2024. Det blir världens första anläggning där uppfödning av fisk, odling av grönsaker och odling av insekter sker i ett integrerat, automatiserat kretslopp, med unikt hög effektivitet i recirkulering av vatten, näringsämnen och energi.

"Det är fantastiskt med det stöd och hjälp vi från alla för att kunna uppföra vår första automatiserade anläggning. Vi jobbar nära med Morgongåva Företagspark, våra investerare, Heby kommun, Länsstyrelsen i Uppsala län samt Vinnova, i detta projekt,"
Thomas Bjelkeman, medgrundare och VD, Johannas

Tillstånden är för en produktion av upp till 40 ton regnbåge, 500 ton grönsaker och 100 ton insekter per år. Med ett patentsökt näringsåtervinningssystem räknar Johannas med att kunna öka grönsaksproduktionen ytterligare från samma näringsflöde

”Det är väldigt spännande att vara med Johannas på denna utvecklingsresa och kunna erbjuda dem lämpliga lokaler med klimatsmarta system för deras cirkulära produktion ”
Henrik Lindley, VD för Morgongåva Företagspark

Johannas designar och driver cirkulära och naturlika odlingsanläggningar för produktion av grönsaker, fisk och insekter som fiskfoder. De olika delarna i produktionen utgör ett vattenbaserat kretslopp och eget ekosystem. Hjärtat i systemet är en symbios mellan grönsaker och fisk i en naturlig bakteriekultur, så kallad akvaponi. Fisken ger näring till bakterier och de grönsaker som odlas vilka i sin tur renar vattnet åt fisken. De grönsaksrester som uppstår i produktionen kommer att användas för att odla insekter som i systemet används som fiskfoder. Växtavfall även från andra producenter tas om hand av insekterna i odlingen.

Kontaktperson: Thomas Bjelkeman-Pettersson, VD, Johannas Stadsodlingar AB
Webb: https://www.johannas.org
E-post: thomas@johannas.org
Telefon: 0704 386 355
Länk till bilder och annat pressmaterial: Media

Login