Varför?

Foto: ESA

Matproduktion och vår planet

Vår matproduktion har en väldigt stor påverkan på vår planet.

Sverige importerar 70-80% av den fisk och de grönsaker vi konsumerar. Färska grönsaker kommer långväga, ofta från från Nederländerna, Spanien och Italien. Fisken kommer i huvudsak från Norge där de odlas i kassodlingar i Norska fjordar.

Fisk med ursprung i haven kommer från vilda bestånd som till 93% ligger på max kapacitet de kan leverera eller är överfiskade. Om vi skall äta mer fisk än idag måste den fisken vara odlad.

Nästan hälften (46%) av frukt och grönt som odlas i eller importeras till Europa slängs bort, istället för att ätas. Generellt uppskattar man att 30% av all mat som produceras förloras som matsvinn.

Våra hav belastas väldigt hårt av näringsöverskott som till stor del kommer från våra jordbruk men även från vattenbruk. 97% av Östersjön lider av eutrofiering, överskott av näring, med resulterande algblomningar och döda bottnar.

Login