Om oss

Kretsloppsbaserad matproduktion

Vi på Johannas designar, bygger och driver hållbara, kretsloppsbaserade matproduktionssystem. Kärnan på våra system har fisk, bakteriekulturer, grönsaker och insekter samarbetande i naturliga processer.

Vårt erfarna och unika team tillåter oss att ta ett holistiskt tillvägagångssätt till matproduktion, med datadriven och automatiserad produktion. Det gör det möjligt att skala upp och replikera storskalig matproduktion i levande produktionssystem. Vi gör de nära storstäderna för att hålla dem med mat.

Forskning och utveckling

Vi bedriver aktiv forskning och utveckling av våra processer och system. En del av den forskningen görs tillsammans med ett flertal andra organisationer. Läs mer om det på vår webbsajt Cirkulärodling - Cirkularodling.se

Team

Att designa och driva kretsloppsbaserad matproduktion kräver mycket kunskap samt lång erfarenhet, som vi har samlat på oss över åren inom: fiskuppfödning, grönsaksodling, jordbruk, vattenkemi, ekosystem, försäljning, marknadsföring, företagsekonomi, lagar och regler, projektledning, livsmedelssäkerhet, tekniska system som pumpar, sensorer, kylning, värme, tillverkning och informationsteknologi, samt datasystemutveckling.

Management team

De flesta i vårt management team har känt varandra och arbetat tillsammans i olika konstellationer under många år innan vi startade Johannas. Det är en oerhörd styrka för oss.

Thomas Bjelkeman-Pettersson, VD, medgrundare – Grundade och started Akvo (NL), FFEM (IN), ISSEL (UK), Zezame (US), Coyote Group (US) sedan 1994. Utbildad i miljövetenskap och fiskodling.

Anke Johanna van Lenteren, Odlingsansvarig, medgrundare – Odlare, designer, utbildad i trädgårdsodling och trädgårdsdesign. Ankes första jobb var att jobba i växthusen i Westland, Nederländerna.

Mikael Sellerstrand, Teknikansvarig, medgrundare – Ingenjör med mycket erfarenhet med att leda ingenjörsprojekt. Har jobbat för Sprima/ Semco, FMV, Ericsson och senast VD på Tyresö Finmekaniska. Civilingenjör i elektronik.

Tomas Strandberg, Marknad, medgrundare – Tidigare vice VD på Svenskt Butikskött, ansvarig för nästan allt ekologiskt märkt kött i Sverige. Han ledded bland annat arbetet med kvalitet, matsäkerhet, personalfrågor och företagsadministration.

Gabriel von Heijne, Senior programvaruutvecklare, medgrundare – Som senior utvecklare har Gabriel byggt datasystem för bland annat Akvo, Microsoft, SEB och Ericsson.

William Hamilton, Facilitetsansvarig, medgrundare – Jurist- och jordbruksutbildad, med många års erfarenhet som projektledare i stora IT projekt på SEB. Han leder nu arbetet på familjens gårdar. Juristexamen.

Pontus Gustafsson, CFO – Pontus har över 10 års erfarenhet som entreprenör och investerare inom företag med hållbarhetsfokus. Han har en examen i ekonomi från Handelshögskolan och Harvard.

Login