Tidningen Näringslivet - De ska massproducera grönsaker åt folket – ”En processindustri”

Foto: Sören Andersson, Tidningen Näringslivet.

"Idag är det bara en pilotanläggning. Men snart kan företagarna bakom Johannas stadsodling starta sin storskaliga cirkulära high tech-odling i en fabriksbyggnad i Uppland. ”Vi ska producera 35-40 ton regnbåge och 500-600 ton grönsaker per år på bara två hektar”, säger Thomas Bjelkeman-Pettersson."

Login